گل خورشیدی

نام علمی: Clivia miniata
خانواده: AMARYLLIDACEAE
گیاه ریزوم دار و همیشه سبز با برگهای نواری شكل و نیمه افراشته به رنگ سبز تیره كه مستقیماً از سطح زمین می رویند و طول آنها ۶۰-۴۰ سانتیمتر است. هر یك از ساقه …

نام علمی: Clivia miniata

خانواده: AMARYLLIDACEAE

گیاه ریزوم دار و همیشه سبز با برگهای نواری شكل و نیمه افراشته به رنگ سبز تیره كه مستقیماً از سطح زمین می رویند و طول آنها ۶۰-۴۰ سانتیمتر است. هر یك از ساقه های گیاه ۲۰-۱۰ گل نارنجی یا قرمز رنگ در فصل بهار یا تابستان تولید می كند.

نیاز ها: مكان نیم سایه كنار پنجره ای رو به شرق و یا غرب، خاك سبك كه دارای زهكش خوب باشد، در فصل تابستان هر دو روز یك بار گیاه را آبیاری نموده و در زمستان آبیاری را كاهش می دهند و خاك را نسبتاً خشك نگه می دارند. حداقل دمای قابل تحمل آن در فصل زمستان ۱۰ درجه سانتیگراد است.

ازدیاد: از طریق كاشت بذر در بهار یا زمستان و یا تقسیم گیاه در بهار یا تابستان پس از پایان گلدهی امكان پذیر است.