چرا دانش آموز تقلب می کند؟

● علل تقلب
علل و انگیزه های تقلب کدامند؟ پاسخ های متعددی در این رابطه قابل ذکر است که آگاهی از آن ها برای پیشگیری ضروری است.
الف) علل مربوط به مدرسه
در این جا سخن از تقلب در امتحان …

علل تقلب

علل و انگیزه های تقلب کدامند؟ پاسخ های متعددی در این رابطه قابل ذکر است که آگاهی از آن ها برای پیشگیری ضروری است.

الف) علل مربوط به مدرسه

در این جا سخن از تقلب در امتحان و درس و مشق و تکلیف است که متأسفانه دامنگیر بسیاری از دانش آموزان شده است که برخی از آن ها به این قرارند:

۱) روش تدریس معلم: گاهی روش تدریس معلم به گونه ای است که بچه ها از مطالب درسی سر در نمی آورند و ایام امتحان فرا می رسد در چنان صورتی برای کسب موفقیت از تقلب استفاده می کنند.

۲) بد نمره دادن معلم

۳) انتقام از معلم

۴) سختی امتحان

۵) هرج و مرج: گاهی در کلاس و مدرسه سبب می شود دانش آموزان حساب کنند که نظارت و مراقبتی وجود ندارد و با تقلب می توانند خیلی راحت صاحب نمره شوند.

ب) علل مربوط به خانواده: بخشی از تقلب ها به خاطر شیوه و موضع نادرستی است که خانواده ها در قبال کودکان اتخاذ می کنند در این زمینه به موارد ذیل اشاره می کنیم:

۱) توقعات نادرست

۲) پیش ساخته های ذهن والدین

۳) ایجاد ترس از رفوزگی

ج) علل مربوط به دانش آموز: علل و انگیزه هایی در زمینه تقلب وجود دارد که مربوط به خود فرد است در این رابطه موارد بسیاری قابل ذکرند:

۱) ناآگاهی

۲) مسئولیت شناسی

۳) تن پروری و تنبلی

۴)عقب ماندگی ذهنی یا درسی

۵) حفظ آبرو

۶) وسوسه ها

۷)کثرت سرگرمی

ضرورت پیشگیری و درمان

چه زشت است کودکانی از همان آغاز زندگی بنای حیاتش را بر خیانت و تقلب قرار دهند و برای یک عمر سر از فساد در آورد، می دانیم اگر روح تقلب و دزدی در درون کسی استوار شود دیگر حاضر به کار شرافتمندانه نخواهد شد و اصلاح آن در آینده با دشواری های بسیار همراه خواهد بود.

پیشگیری و درمان

خوشبختانه امکان اصلاح این نوع کجروی و پیشگیری از آن وجود دارد و والدین و مربیان می توانند در این رابطه اقداماتی مؤثر داشته باشد به گونه ای که دانش آموز سراغ تقلب نرود و اندیشه آن را در سر نپروراند.

اگر والدین و مربیان بتوانند راه و رسم حیات درست و انسانی را به کودکان بیاموزند و آنان را از تقلب بی نیاز کنند بعید است که با آن حال دانش آموزان به این کار روی آورند.

راه های پیشگیری

۱) آموزش ضوابط و مقررات، نخستین گام در تربیت کودک است و اصل بر این است که کودک آنچه را که انجام می دهد بداند و از قبح و حسن آن آگاهی داشته باشد.

۲) القاء ارزش کار شرافتمندانه، در طول دوران کودکی ارزش کار شرافتمندانه و توام با صداقت و صفا را به کودکان القا کنیم.

۳) تضعیف خیانت و تقلب، باید راه های خیانت و تقلب را در کودکان تضعیف کرد و حتی موفقیت های ناشی از آن را بسیار پست و کوچک شمرد داستان ها و افسانه های آموزنده در این رابطه هم می تواند نقش سازنده ای داشته باشد.

۴) ایجاد ملاحظات، والدین و مربیان بین خود و کودک ملاحظاتی پدید آورند که کودک از تن دادن به تقلب احساس شرم کند.

۵) آموزش خوب: از طریق تدریس خوب و صحیح راه شایسته را به کودکان تعلیم دهند و هم راه فراگیری صحیح را به او بیاموزند.

۶) تقویت کودکان، گاهی کودکان عقب ماندگی هایی در درس و برنامه های درسی دارند که به علل گوناگون پدید آمده است . مثلا کودکی بیمار شده و از درس عقب مانده است. او احتیاج دارد که مورد تقویت قرار گیرد.

تهیه و تنظیم: مرضیه عسکری