چرا لقمان، حکیم شد؟

حکایت کرده‌اند که لقمان روزی در راهی می‌گذشت، پس قطعه کاغذی دید به روی زمین افتاده، چون آن را برداشت و ملاحظه نمود دید: «بسم الله الرحمن الرحیم» بر او ثبت شده است، پس آن را شسته …

حکایت کرده‌اند که لقمان روزی در راهی می‌گذشت، پس قطعه کاغذی دید به روی زمین افتاده، چون آن را برداشت و ملاحظه نمود دید: «بسم الله الرحمن الرحیم» بر او ثبت شده است، پس آن را شسته و آبش را تناول نمود و به برکت این احترام، خداوند عالم، او را حکمت تلقین فرمود.

"و لقد آتینا لقمان الحکمه." (۱)

برای حکمت معانی بسیاری ذکر کرده‌اند:

۱) شناخت اسرار جهان هستی .

۲) رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل و معرفت و شناسایی خداوند .

۳) مجموعه‌ای از معرفت و علم و اخلاق پاک و تقوا و نور هدایت.

۴) امام کاظم علیه السلام فرمودند: مراد از حکمت، فهم و عقل است.

۵) امام صادق علیه السلام فرمودند: حکمت این است که لقمان به امام و رهبر الهی عصر خود آگاهی داشت.

لقمان به گفتن نصیحت‌های حکیمانه معروف است که فرزندش را نیز با این نصایح به راه راست هدایت می‌نمود. در این قسمت برخی از این نصایح حکیمانه را ذکر می‌کنیم:

فرزندم تو را به شش خصلت سفارش می‌کنم که علم اولین و آخرین آن است:

۱) قلبت را مشغول به دنیا مکن مگر به اندازه بقای تو در آن.

۲) و برای آخرت کار کن به اندازه‌ای که می‌خواهی در آنجا بمانی .

۳) و خدا را اطاعت کن به اندازه‌ای که به او احتیاج داری .

۴) تمام سعی و کوشش تو در رهایی از آتش جهنم باشد .

۵) شجاعت به معصیت به اندازه صبرت در آتش باشد .

۶) وقتی که می‌خواهی معصیت خدایت را انجام بدهی جایی را انتخاب کن که خدا تو را نبیند.

پی‌نوشت‌ها:

۱- سوره لقمان، آیه ۱۲ .

۲- اصول کافی،‌ج ۱.

۳- تفسیر نمونه،‌ج ۱۷، ص ۳۶ .

مهری هدهدی