ورود به سینما با خشت و آینه

در حالی که مشایخی جوان در نمایش نامه مرده های بی کفن و دفن که توسط حمید سمندریان)کارگردانی می شده در نقش یک افسر ژاندارم بازی می کرده است.ابراهیم گلستان که برای دیدن نمایشنامه …

در حالی که مشایخی جوان در نمایش نامه مرده های بی کفن و دفن که توسط حمید سمندریان)کارگردانی می شده در نقش یک افسر ژاندارم بازی می کرده است.ابراهیم گلستان که برای دیدن نمایشنامه همراه فروغ فرخزاد (همان فروغ شاعر) او را برای فیلم خشت و آینه انتخاب می کند.او در خشت و آینه نقش افسر پلیس عارف مسلکی را بازی می کند، این سینمایی اولین کار او در عرصه سینما بوده است.

طبق گفته های مشایخی: من ابراهیم گلستان را اولین استادم به عنوان کسی که بازیگری در سینما را به من آموخت می دانم و از حرف هایی که می زد خیلی لذت می بردم.استادی در انگلیس فیلمی آموزشی درباره بازیگری تکثیر کرده که خیلی از حرف های آن زمان گلستان را من در درونش دیدم که الان مطرح می شود و آدم لذت می برد که یک ایرانی در سال ۴۲ اینگونه روی کارش مسلط بوده است(منبع؛ ایسنا)