نخل كنتیا

نام علمی: Kentia b Howea belmoreana
خانواده: PALMAE
ساقه ها سبزرنگ و برگها كمانی و شانه ای بوده و لبه آنها پوشیده از كرك است. اگر شرایط نگهداری آن مطلوب باشد به بلندی ۳ متر می رسد. (درون منزل)
نیازها: مكان نیم …

نام علمی: Kentia b Howea belmoreana

خانواده: PALMAE

ساقه ها سبزرنگ و برگها كمانی و شانه ای بوده و لبه آنها پوشیده از كرك است. اگر شرایط نگهداری آن مطلوب باشد به بلندی ۳ متر می رسد. (درون منزل)

نیازها: مكان نیم سایه، خاك غنی از هوموس كه دارای زهكش خوب باشد. در فصل تابستان نیاز به آبیاری بیشتری داشته و خاك باید نسبتا مرطوب نگهداشته شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۸-۱۶ درجه سانتیگراد است.

ازدیاد: از طریق كاشت بذر در بهار كه در دمای بالاتر از ۲۶ درجه سانتیگراد جوانه می زند، امكان پذیر است.