جاذبه‌های جهانگردی پرورش گل

استان مرکزی به ویژه شهرستان محلات و تا حدودی شهرخمین از مناطق عمده پرورش گل در ایران محسوب می شوند. پرورش گل در محلات، دارای قدمت ۹۰ ‌ساله است.
مناطق پرورش گل در شهرستان محلات …

استان مرکزی به ویژه شهرستان محلات و تا حدودی شهرخمین از مناطق عمده پرورش گل در ایران محسوب می شوند. پرورش گل در محلات، دارای قدمت ۹۰ ‌ساله است.

مناطق پرورش گل در شهرستان محلات عمدتا به پایین محله محلات اختصاص دارد. در محلات انواع گل‌های شاخه‌ای وگلدانی پرورش داده می‌شود. گل‌های شاخه‌ای محلات عبارتند از: میخک، داودی ، گلایول، مریم ، مینا، صدفی و رز. انواع عمده گل‌های گلدانی نیز عبارتند از: فوتوس، فیل دندان، گرتی، برگ انجیری، شویدی، فینکس، سیکلمه، سنگیز، پامچال، فیلکوس (آفریقایی،جنگلی و آلمانی) و انوع گوناگون دیگر. گل های گلدانی در گلخانه پرورش می‌یابند و در طول سال بهره برداری و به فروشی می رسند.