برگ ها

اگر یک شیشه یا تکه ای فلز را جلوی نورمستقیم خورشید بگیرید بعد از مدتی گرم و داغ می شود اما اگر به برگ درختان دست بزنید با این که تمام روز زیر نور خورشید بوده اند داغ نیستند. شما …

اگر یک شیشه یا تکه ای فلز را جلوی نورمستقیم خورشید بگیرید بعد از مدتی گرم و داغ می شود اما اگر به برگ درختان دست بزنید با این که تمام روز زیر نور خورشید بوده اند داغ نیستند. شما علت این موضوع را می دانید؟

بر روی برگ ها سوراخ های ریزی وجود دارد که به آن ها روزنه می گویند. این سوراخ ها شبیه سوراخ های پوست انسان است. وقتی بدن ما عرق می کند دانه های عرق که روی پوست ما می نشیند باعث خنک شدن بدن می شود و گرمای بدن را تنظیم می کند. این کار در برگ ها هم انجام می شود یعنی قطره های ریز آب از روزنه های برگ خارج می شوند و بخار می شوند.

همین کار باعث می شود برگ ها داغ نشوند برای همین هر وقت به برگ ها دست می زنید خنک و سرد هستند.