گل سرخ رونده

گل سرخ رونده از خانواده گل سرخیان است که با استفاده از داربست و پایه می توان آن را در فضای آپارتمان کاشت و نگهداری کرد.
برای کاشت بذر یا بوته این نوع گل، نیاز به خاک مرطوب، سبک …

گل سرخ رونده از خانواده گل سرخیان است که با استفاده از داربست و پایه می توان آن را در فضای آپارتمان کاشت و نگهداری کرد.

برای کاشت بذر یا بوته این نوع گل، نیاز به خاک مرطوب، سبک و غنی از شن است. بهترین فصل برای کاشت این گیاه پائیز است. بذرها را در عمق ۱۵ سانتی متری خاک کاشته و دقت کنید حداقل فاصله میان بذرها پنج تا ۱۰ سانتی متر باشد. استفاده از کودهای حیوانی برای رشد بهتر گیاه توصیه می شود. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل چهار بار در هفته انجام شود. پس از رشد شاخه ها، آنها را به وسیله داربست و پایه روی دیوار محکم کنید. کاشت این گیاه در گلخانه های خانگی مناسب تر است. هرس گیاه در اواخر زمستان به رشد بهتر و گلدهی بیشتر گیاه کمک می کند.

[بابک افخمی]