تزئین میز غذا با سنگ

● وسایل مورد نیاز
▪ سنگ به میزان لازم
▪ شمع
● طرز تهیه
سنگ ها را کاملاً شسته و آنها را خشک کنید.
سپس محدوده وسط میز را در نظر گرفته و سنگ ها را روی آنها بچینید.
سپس شمع ها را در میان …

وسایل مورد نیاز

سنگ به میزان لازم

شمع

طرز تهیه

سنگ ها را کاملاً شسته و آنها را خشک کنید.

سپس محدوده وسط میز را در نظر گرفته و سنگ ها را روی آنها بچینید.

سپس شمع ها را در میان سنگ ها قرار داده و آنها را روشن کنید.

برای این که سنگ ها درخشش خاصی داشته باشند می توانید کمی آنها را چرب کنید. علاوه بر این در صورت تمایل می توانید آنها را رنگ آمیزی کنید.

[آرزو محمودی]