تابلو پروانه با کاموا

● وسایل مورد نیاز
▪ یک صفحه چوبی در ابعاد ۲۰ ۲۰ سانتی متر
▪ ۲۰ عدد میخ کوچک
▪ چکش
▪ مداد
▪ نخ کاموا در رنگ های متفاوت
▪ قیچی تیز
▪ ماژیک
● طرز تهیه
طرح را مطابق شکل با مداد روی صفحه …

وسایل مورد نیاز

یک صفحه چوبی در ابعاد ۲۰ ۲۰ سانتی متر

۲۰ عدد میخ کوچک

چکش

مداد

نخ کاموا در رنگ های متفاوت

قیچی تیز

ماژیک

طرز تهیه

طرح را مطابق شکل با مداد روی صفحه چوبی کشیده و میخ ها را در محل نقاط بکوبید. برای راحتی کار می توانید شماره نقاط را نیز کنار آنها نوشته و پس از اتمام کار آنها را پاک کنید.

برای شروع نخ کاموا را به میخ شماره یک گره زده و سپس آن را مطابق شکل به سایر نقاط وصل کنید.

کافی است به هر نقطه ای که رسیدید، نخ را از پشت میخ عبور دهید. در پایان نیز نخ را به میخ شماره ۱۱ گره بزنید.

پس از اتمام کار با کاموا، صورت، بدن و شاخک پروانه را با ماژیک رنگ آمیزی کرده و تابلو را به دیوار نصب کنید.

[ندا افرا]