براق کردن شیشه خودرو

برای پاک کردن ظروف شیشه ای، خمیری نازک از مخلوط کردن آب و جوش شیرین تهیه کنید و روی ظروف مورد نظر بمالید. سپس ظرف ها را آب کشی و با دستمالی نرم و نخی خشک و براق کنید. این خمیر به خصوص …

برای پاک کردن ظروف شیشه ای، خمیری نازک از مخلوط کردن آب و جوش شیرین تهیه کنید و روی ظروف مورد نظر بمالید. سپس ظرف ها را آب کشی و با دستمالی نرم و نخی خشک و براق کنید. این خمیر به خصوص برای تمیز کردن شیشه خودرو فوق العاده است.