بازی های دبستانی و ورزش

یکی از مسائلی که از اهمیت خاصی برخوردار است شیوه برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها است زیرا وقتی جوانان دچار اشتباهی می شوند، بزرگ ترها درصدد گرفتن ایرادهای مختلف …

یکی از مسائلی که از اهمیت خاصی برخوردار است شیوه برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها است زیرا وقتی جوانان دچار اشتباهی می شوند، بزرگ ترها درصدد گرفتن ایرادهای مختلف برمی آیند. حال آنکه اگر به دوران کودکی جوانان و همچنین به شیوه تربیتی و آموزشی بزرگ ترها نظری بیفکنیم، خواهیم دید که اغلب مشکلات از همان زمان آغاز می شود و این مسأله تنها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف تربیتی و آموزشی است. (جهت آگاهی بیشتر، علاقه مندان می توانند به پیوست مراجعه کنند.)

کتاب بازی های دبستانی و ورزش نوشته نازنین افلاطونی است.کتاب حاضر مجموعه ای از منابع مختلف علمی است که هدف آن آموزش و پرورش کودکان از طریق فعالیت بدنی و نیز بازی های کودکانه است.این کتاب در ۵ فصل و در سه هزار نسخه به چاپ رسیده که قیمت آن دو هزار تومان است و خواندن آن به علاقه مندان توصیه می شود.