گل تاج خروس

تاج خروس از انواع گیاهان زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است.
قبل از کاشت، گلدان ها را با خاک برگ و عاری از بارورکننده ها پر کرده و دانه ها را در عمق ۱۰ سانتیمتری خاک …

تاج خروس از انواع گیاهان زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است.

قبل از کاشت، گلدان ها را با خاک برگ و عاری از بارورکننده ها پر کرده و دانه ها را در عمق ۱۰ سانتیمتری خاک بکارید. سه ماه پس از کاشت اولیه، بوته را به گلدانی بزرگترانتقال داده و آن را در نورگیرترین قسمت آپارتمان قرار دهید. آبیاری گیاه باید به طور منظم و حداقل سه بار در هفته انجام شود. گیاه در آب و هوای گرم، نیازمند آبیاری بیشتر است.

دقت کنید، قبل از آبیاری مجدد خاک گیاه همیشه مرطوب باشد. مناسب ترین PH خاک، شش و نیم است. استفاده از کودها و بارورکننده ها برای تقویت خاک توصیه نمی شود و ممکن است به گیاه آسیب رساند.

[بابک افخمی]