یاس زرد

یاس زرد از انواع گل های زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. این گل را می توان در انواع گلدان های پلاستیک، سفالی یا سبدهای آویز کاشت.
قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک سبک …

یاس زرد از انواع گل های زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. این گل را می توان در انواع گلدان های پلاستیک، سفالی یا سبدهای آویز کاشت.

قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک سبک و غنی از بارورکننده های مناسب پر کرده و دانه ها را در عمق پنج سانتیمتری خاک بکارید.

این گیاه برای رشد نیازمند نور خورشید و آب و هوای معتدل است. از این رو توصیه می شود گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان قرار دهید. مناسب ترین PH برای رشد در خاک شش تا هفت است.

حداقل فاصله دانه ها باید ۲۰ سانتیمتر باشد. آبیاری گیاه باید بطور منظم انجام شود. از پاشیدن آب روی برگ ها خودداری کنید.

روش تکثیر این گیاه، قلمه زدن است و توصیه می شود این کار در فصل پائیز انجام شود. هرس کردن گیاه هر شش ماه یکبار برای رشد بهتر آن توصیه می شود.

یاس زرد در اواخر زمستان گل می دهد.

[بابک افخمی]