نیکی و نیکوکاری

▪ قال الکاظم (ع: ) “ من حسن بره باخوانه و اهله مد فی عمره .”(۱)
امام کاظم (ع) فرمود : ( کسی که به برادران دینی خود و خانواده‌اش نیکی کند عمرش طولانی می‌شود .
▪ نکته‌ها :
۱) خداوند در قرآن کریم …

قال الکاظم (ع:

) “ من حسن بره باخوانه و اهله مد فی عمره .”(۱)

امام کاظم (ع) فرمود : ( کسی که به برادران دینی خود و خانواده‌اش نیکی کند عمرش طولانی می‌شود .

نکته‌ها :

۱) خداوند در قرآن کریم از مسلمانان خواسته است تا در نیکی و نیکوکاری به یکدیگر کمک کنند و خیرو نیکی را در جامعه دامن بزنند : “ تعاونوا علی البر و التقوی “ (۲)

۲) نیکی و نیکوکاری بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران است علی ( ع: ) “سبب المحبه الاحسان”(۳)

۳) با نیکوکاری می‌توان مالک دل‌ها شد .” بالاحسان تملک القلوب “(۴)

۴) یکی از وظایف مسلمانی نیکی به برادران ایمانی است . امام صادق (ع) فرمود : نیکی به برادران دینی فرمان خداوند متعال است . “ کونوا اخوه برره کما امرکم الله عزوجل “(۵)

۵) برادران ایمانی را همانند خود دانستن و از مساعدت و نیکی به آنها دریغ نورزیدن موجب تقرب به خدای متعال است . امام صادق(ع) فرمود : با مساعدت به برادران دینی به خداوند متعال تقرب بجویید .” تقربوا الی الله تعالی بمواساه اخوانکم “(۶)

۶) امام صادق(ع ) فرمود : از نشانه‌های ایمان خالص نیکی کردن به برادران ایمانی و کوشش در جهت تامین نیازمندی‌های آنهاست در حال سختی باشند یا آسانی . “ من خالص الایمان البر بالاخوان والسعی فی حوائجهم فی العسر و الیسر .”(۷)

۷) نیکوکاری مراتب و درجاتی دارد بالاترین مرتبه نیکوکاری شهادت و کشته شدن در راه خداست. پیامبر(ص: ) “قول کل ذی بربر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر .”(۸)

۸) نیکی به اهل و عیال از دیگر وظایفی است که مدیریت خانواده باید آن را مدنظر داشته باشد پیامبر اعظم(ص) فرمود : بهترین شما کسی است که نسبت به اعضای خانواده‌اش رفتار بهتری داشته باشد و من بهترین شما هستم چون رفتارم نسبت به خانواده‌ام بهتر است . “ خیرکم خیروکم لاهله و انا خیرکم لاهلی .”(۹)

۹) از چیزهایی که عمر انسان را زیاد می‌کند نیکوکاری است . پیامبر اعظم ‌(ص) فرمود : عمر انسان طولانی نمی‌شود مگر با نیکوکاری “ لا یزید فی العمر الا البر”(۱۰)

۱۰) پیشوایان دین نسبت به خانواده توجه ویژه‌ای داشته و در مناسبت‌های مختلف از مسلمانان خواسته‌اند تا با نیکی و محبت کانون خانواده را گرم نگه دارند و از یکی از آثار ارزشمند آن که طولانی شدن عمر است بهره‌مند شوند امام صادق(ع: ) “ من حسن بره باهل بیته زید فی عمره”(۱۱)

حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی

پی‌نوشتها :

-۱ مستدرک الوسائل، ج۲، ۴۲۱

-۲ مائده،۲‌

-۳ غررالحکم،‌شماره ۱۰۹

-۴ همان، شماره ۴۳۳۹

-۵ کافی ، ج ۲، ص ۱۷۵

-۶ بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۳۹۱

-۷ همان، ص -۳۱۷ مستدرک الوسایل، ج ۱۲، ص ۴۰۹

-۸ همان،‌ص ۶۰

-۹ وسایل الشیعه، ج ۷،ص ۱۲۲

-۱۰ میزان الحکمه، واژه عمر،‌شماره ۱۴۲۴۸

-۱۱ همان، شماره ۱۴۲۴۴