تفکیک زباله

برای تفکیک درست زباله تر باید با شروع روز کاری کیسه استاندارد و قواره ای را که غالباً توسط مأموران جمع آوری در اختیار شهروندان قرار می گیرد انتخاب کرد. اضافات مواد غذایی را …

برای تفکیک درست زباله تر باید با شروع روز کاری کیسه استاندارد و قواره ای را که غالباً توسط مأموران جمع آوری در اختیار شهروندان قرار می گیرد انتخاب کرد. اضافات مواد غذایی را باید ابتدا داخل صافی بریزید تا آب آن گرفته شده و سپس درون کیسه زباله قرار داد. اگر خواستیم چیزی را مستقیم دور بیندازیم آنها را داخل روزنامه پیچیده و سپس در کیسه اصلی قرار دهیم، استفاده از کیسه های کوچک داخل کیسه زباله تر ضرر زیادی در پروژه بازیافت ایجاد می کند. حتماً سعی شود مایعات به شبکه فاضلاب ریخته شوند، این موضوع شامل اقلامی مثل ماست یا شیر یا روغن هم می شود.

دستمال کاغذی، پوشک و ‎.‎.‎. در صورتی که مقدارشان زیاد نباشد، می تواند در کیسه زباله تر قرار گیرد و جهت حفظ نظافت با لفافه روزنامه پوشیده شوند، البته اگر بتوان محافظ نایلونی پوشک را جدا کرد کمک شایانی به امر بازیافت شده است.

[کامیار فیلسوفی]