احمد شاه قاجار

● بیوگرافی و زندگینامه
▪ توضیحات - آرامگاه
فرانسه - پاریس
▪ تاریخ درگذشت
نهم اسفند ۱۳۰۸
سلطان احمد شاه قاجار نهم اسفند ۱۳۰۸ (در آن سال مصادف با ۲۸ فوریه ۱۹۳۰) درست ۴ سال و ۴ ماه …

بیوگرافی و زندگینامه

توضیحات - آرامگاه

فرانسه - پاریس

تاریخ درگذشت

نهم اسفند ۱۳۰۸

سلطان احمد شاه قاجار نهم اسفند ۱۳۰۸ (در آن سال مصادف با ۲۸ فوریه ۱۹۳۰) درست ۴ سال و ۴ ماه پس از خلع قاجاریه از سلطنت ایران در ۳۲ سالگی در پاریس و در تبعید درگذشت. وی دچار اضافه وزن و بیماری کلیوی بود. احمدشاه را در تیرماه ۱۲۸۸ در ۱۲ سالگی برجای پدرش نشانده بودند که سه سال و چند ماه پس از کودتای ژنرال رضا خان، از سلطنت خلع شده بود.

احمد شاه به اراده خود به اروپا رفته بود که دیگر به او اجازه بازگشت داده نشده بود. از بررسی خاطرات رجال آن زمان و رفتار احمد شاه چنین بر می آید که نمی توان نسبت به وطندوستی او تردید کرد. وی بر خلاف دیگر سلاطین قاجاریه، فردی نسبتا آگاه بود و بر اوضاع وقوف داشت و سیاستها را می شناخت و راه گریز از آنها می دانست ولی وسیله و امکانات او محدود بود؛ نه ارتشی قابل ملاحظه داشت و نه بودجه کافی. اوضاع زمان و مداخله بیگانه هم مانع از آن بود که بتواند اقدامی کند. او در۲۳ سالگی با مهارت تمام کودتای ژنرال رضاخان ــ سید ضیاء را از سر گذرانیده بود.