چراغ خواب طرح دار

با پیاده ساختن این طرح می توانید زیبایی چراغ خواب خود را دو چندان کنید.
● وسایل مورد نیاز
▪ مقوای کلفت
▪ قیچی
▪ مداد
▪ چسب
● طرز تهیه
طرح مورد نظر را روی مقوا کشیده و سپس دورتادور …

با پیاده ساختن این طرح می توانید زیبایی چراغ خواب خود را دو چندان کنید.

وسایل مورد نیاز

مقوای کلفت

قیچی

مداد

چسب

طرز تهیه

طرح مورد نظر را روی مقوا کشیده و سپس دورتادور آن را ببرید. توجه داشته باشید که اندازه طرح به گونه ای باشد که درون چراغ قرار بگیرد.

بهتر است بخش هایی از طرح را خالی کنید تا نور از درون آن رد شده و زیبایی کار را بیشتر کند. طرح را با چسب به درون چراغ بچسبانید.

[آرزو محمودی]