آمیکاسین Amikacin

آمیکاسین آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی است که برای درمان عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج استفاده می شود. این آنتی بیوتیک در مورد سگها از سوی FDA کاملاً تأیید شده است. بیشترین …

آمیکاسین آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی است که برای درمان عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج استفاده می شود. این آنتی بیوتیک در مورد سگها از سوی FDA کاملاً تأیید شده است. بیشترین استفاده آن در مواقع درمان عفونت های باکتریایی گرام منفی که به سایر آمینوگلیکوزیدها هم مقاومند می باشد. می دانید که آمینوگلیکوزیدها باکتریسید هستند. این دارو را به صورت زیر جلدی و داخل عضلانی تزریق می کنند.

آسیب کلیوی ، از دست رفتن شنوایی یا اختلال در تعادل ناشی از ناهنجاری سیستم وستیبولار ، تورم صورت ، درد در محل تزریق ، واکنشهای حساسیتی ، استفراغ ، اسهال ، ناهنجاریهای خونی و کبدی از جمله عوارض جانبی احتمالی هستند.

این دارو نباید در حیواناتی که به آمینوگلیکوزیدها حساسند مصرف شود و در مقابل اکثر باکتریهای بی هوازی هم بی تأثیر است. همچنین از این دارو در حیواناتی که به شنوایی مداوم نیاز دارند مثل سگهای نظامی و پلیس و … به دلیل آنکه احتمال عدم برگشت عدم شنوایی یا عدم تعادل وجود دارد نباید استفاده شود.

از مصرف این دارو در حیوانات مبتلا به میکروفیلاریا (کرم قلب) و یا دچار تب یا دهیدراتاسیون باید خودداری گردد. همچنین مصرف این دارو در حیوان آبستن و مبتلایان به میاستنیا گراویس و سایر ناهنجاریهای عصبی - عضلانی هم جایز نیست. ضمناً حیوانات مسن یا خیلی جوان هم به عوارض جانبی حساسترند.

به یاد داشته باشید که گربه ها نسبت به عوارض وستیبولار این دارو بسیار حساسند. ضمن آنکه اولین نشانه های مسمومیت هم از دست رفتن تعادل و استفراغ است.

تداخلات دارویی :

این دارو را همراه با داروهای مدر استفاده نکنید زیرا ترکیب آنها باعث افزایش احتمال آسیب کلیوی می گردد. همچنین نباید این دارو را با سایر آمینوگلیکوزیدها همزمان مصرف کرد.

میزان مصرف دارو در سگ ها و گربه ها :

در سگها :

۵ تا ۱۱ میلی گرم به ازای هر کلیوگرم وزن بدن دو تا سه بار در روز به تشخیص دامپزشک

در گربه ها :

به همان میزان سگها اما سه بار در روز به تشخیص دامپزشک