نگه دارنده روی یخچال

● وسایل مورد نیاز
▪ گیره لباس
▪ گل مصنوعی
▪ روبان
▪ آهنربای کوچک
▪ چسب حرارتی
● طرز تهیه
آهنربا را در اندازه دلخواه بریده و به پشت گیره بچسبانید.
سپس گل ها را به شکل دلخواه در طرف …

وسایل مورد نیاز

گیره لباس

گل مصنوعی

روبان

آهنربای کوچک

چسب حرارتی

طرز تهیه

آهنربا را در اندازه دلخواه بریده و به پشت گیره بچسبانید.

سپس گل ها را به شکل دلخواه در طرف دیگر گیره با چسب وصل کنید.

با استفاده از روبان، پاپیون درست کرده و پائین گل ها چسب بزنید. پس از خشک شدن می توانید این گل را روی یخچال زده و از آن برای نگهداشتن لیست خرید، عکس یادگاری و ‎.‎.‎. استفاده کنید.

[ندا افرا]