بویایی و چشایی

دو حس بویایی و چشایی نوزاد در اولین هفته زندگی فعال خواهد بود.
البته کودک قادر به تمایز بین طعم های نزدیک به هم نیست، اما طعم های متفاوت را تشخیص خواهد داد اما به هر حال فراموش …

دو حس بویایی و چشایی نوزاد در اولین هفته زندگی فعال خواهد بود.

البته کودک قادر به تمایز بین طعم های نزدیک به هم نیست، اما طعم های متفاوت را تشخیص خواهد داد اما به هر حال فراموش نکنید تا چند ماه فقط شیر مادر یا شیر خشک است که کل برنامه غذایی او را تشکیل می دهد.

آزمایش ها نشان می دهند نوزادانی که با مزه های متفاوت مواجه شده اند با ایجاد حرکاتی در صورت تمایز بین این طعم ها را نشان داده اند.

برای مثال مزه تلخ و شور موجب گریه یا در هم کشیدن چهره آنها شده و طعم شیرین نیز باعث خنده آنها می شود، چون شیر مادر و شیر خشک بسیاری شیرین هستند.

اما درباره حس بویایی نوزاد اطلاعات زیادی در دست نیست، اما از آنجا که دو حس بویایی و چشایی به هم وابسته هستند، احتمال می رود که نوزادان قادر به تمایز بوهای مختلف از هم باشند.

[غزل شگرف]