حس لامسه

پوست نوزاد تازه متولد شده، خصوصاً لب ها و دست هایش نسبت به لمس بسیار حساس است. خیلی قبل از این که قدرت گرفتن اشیا را داشته باشد، قادر است توسط حس لامسه خود اشیای مختلف را لمس کرده …

پوست نوزاد تازه متولد شده، خصوصاً لب ها و دست هایش نسبت به لمس بسیار حساس است. خیلی قبل از این که قدرت گرفتن اشیا را داشته باشد، قادر است توسط حس لامسه خود اشیای مختلف را لمس کرده و تفاوت بین نرم، زبر، گرم یا سرد را تشخیص دهد.

با تماشای واکنش های نوزادتان قادر خواهید بود درجه حرارت و الیاف مطلوب او را تشخیص دهید. حتی بدون آزمایش هم قطعاً تاکنون دریافته اید که او تمایل دارد در آغوش فشرده شود، نوازش شود و گرم نگاه داشته شود.

نوزاد قادر به انجام چه کارهایی است!

در این که شمار فعالیت هایی که یک نوزاد قادر به انجام آنهاست، زیاد نیست شکی نیست اما اینطور نباید در مورد او قضاوت کرد. فرایند کسب اطلاعات از دنیای اطراف توسط این حواس پنجگانه انرژی بسیار زیادی از او را مصرف کرده و میزان کمی باقی می ماند، برای آنچه که والدین فعالیت می نامند. پس، از نوزاد در حد یک نوزاد انتظار داشته باشید.

[غزل شگرف]