پاکت نامه طرحدار

● وسایل مورد نیاز
▪ یک عدد پاکت نامه
▪ مداد
▪ چسب
▪ مقوا
▪ پارچه
▪ قیچی
● طرز تهیه
ابتدا چسب پاکت نامه را به آرامی باز کنید تا پاره نشود. پاکت نامه باز شده را روی مقوا انداخته و دور …

وسایل مورد نیاز

یک عدد پاکت نامه

مداد

چسب

مقوا

پارچه

قیچی

طرز تهیه

ابتدا چسب پاکت نامه را به آرامی باز کنید تا پاره نشود. پاکت نامه باز شده را روی مقوا انداخته و دور تا دور آن را با مداد خط بکشید.

سپس با قیچی از روی خطوطی که با مداد کشیده شده اند، برش بزنید. مقوا را روی پارچه قرار داده و دور تا دور آن را ببرید. با استفاده از چسب، پارچه را به مقوا بچسبانید.

حال مطابق الگوی پاکت نامه، مقوا را تا کرده و در قسمت هایی که لازم است چسب بزنید تا پاکت نامه طرحدار شما آماده شود.

نادر اقبال