ساختمان این ماشین‌ها شبیه بوته کارهاست. تفاوت آنها در ساختمان بوته‌گیر و انتقال به سطح خاک است. کارگر بوته کاشته شده را در گلدان‌های کوچک یا کپه‌ای گل را در جلو پیاله مخروطی …

ساختمان این ماشین‌ها شبیه بوته کارهاست. تفاوت آنها در ساختمان بوته‌گیر و انتقال به سطح خاک است. کارگر بوته کاشته شده را در گلدان‌های کوچک یا کپه‌ای گل را در جلو پیاله مخروطی گردان قرار می‌دهد. موقعی که گیاه بالای لوله سقوط قرار می‌گیرد: زیر گلدان باز می‌شود و گلدان به سمت مخروطی شیار باز کن سقوط می‌کند و در همانجا راست می‌ماند. سپس لگدزن جلو می‌رود و سبب می‌شود که بوته به داخل خاک بیفتد. چرخ‌های فشار آنگاه خاک اطراف بوته را می‌فشارند [۱۹].

۱۹ ـ ماشین آلات ـ باغبانی ـ سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران