نام علمی: Impatiens hybrid
خانواده: BALSAMINACEAE
گیاه آپارتمانی و یكساله است گل های آن به رنگ های قرمز، نارنجی، صورتی و سفید ظاهر می شوند.
نیازها: به مكان پرنور و دور از آفتاب مستقیم در تابستان و اسپری …

نام علمی: Impatiens hybrid

خانواده: BALSAMINACEAE

گیاه آپارتمانی و یكساله است گل های آن به رنگ های قرمز، نارنجی، صورتی و سفید ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان پرنور و دور از آفتاب مستقیم در تابستان و اسپری با آب در زمستان نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتیگراد می باشد. در محیط سایه گیاه بلندتر و گلدهی كمتر می شود.

ازدیاد: از طریق كاشت بذر یا تهیه قلمه ساقه در بهار یا تابستان امكان پذیر است.