یک تیغهٔ مدرج و یک فک متحرک دارد. تیغه درجه‌بندی شده است و دو کشوئی بر روی آن سوار شده‌اند که یکی از آنها به‌وسیلهٔ مهر افقی تا اندازای قابل تنظیم است و دیگری می‌تواند در طول تیغه …

یک تیغهٔ مدرج و یک فک متحرک دارد. تیغه درجه‌بندی شده است و دو کشوئی بر روی آن سوار شده‌اند که یکی از آنها به‌وسیلهٔ مهر افقی تا اندازای قابل تنظیم است و دیگری می‌تواند در طول تیغه حرکت کند. لبه‌های بیرونی فک‌های ثابت و متحرک برای اندازه‌گیری قطر درونی و اندازه‌های دیگر مناسب هستند. لبه‌های درونی آنها نیز برای اندازه‌گیرهای بیرونی بکار می‌روند.

تیغهٔ کولیس با تقسیماتی به اندازه یک میلیمتر مدرج شده است بر روی دهمین خط درجه‌بندی شماره‌ای وجود دارد که نمایانگر ده میلی‌متر است. در نیمه به ۵۰ قسمت تقسیم شده که بر روی هر پنجمین خط درجه‌بندی شماره‌ای وجود دارد که نمایانگر یک دهم میلی‌متر است. طول این ۵۰تقسیم‌بندی برابر با طول ۴۹ تقسیم‌بندی روی تیغه است.

برای خواندن اندازهٔ روی کولیس باید اندازه‌های میلی‌متر را که سمت چپ شاخص صفر ورنیه قرار دارند محاسبه کرد و سپس مقدار دهم و صدم میلی‌متر را با توجه به خطی از ورنیه که با یکی از خطوط تیغه روبروی هم قرار گرفته‌اند. تعیین و به مقادیر قبلی افزود [۴۷].

۴۷. دانش‌نامه ماشین‌کاری ـ رکس میلر ـ ترجمه مهندس احمد حجتی