بزرگترین و بم‌ترین عضو گروه سازهای آرشه‌ای است. شکل ظاهری آن کمی با سه ساز تفاوت دارد. توضیح آنکه در قسمت بالای بدنه جدار خارجی مانند سه ساز دیگر نیست. بلکه با انحنائی عکس انحنای …

بزرگترین و بم‌ترین عضو گروه سازهای آرشه‌ای است. شکل ظاهری آن کمی با سه ساز تفاوت دارد. توضیح آنکه در قسمت بالای بدنه جدار خارجی مانند سه ساز دیگر نیست. بلکه با انحنائی عکس انحنای آنها، کم و بیش در جهت مماس شدن با دسته پیش می‌رود. سطح ساز در عقب نیز ـ برخلاف سه ساز دیگر ـ گرده ماهی نبوده، بلکه صاف است. برخی کنترباس‌ها دارای پنج سیم است [۳۴].

کنترباس Doulebass

بزرگترین ساز از گروه سازه‌های زهی، که صدایش بهترین صدای ارکستر است، و چهار سیم آن به روش‌های می.لا.ر وسل کوک می‌شوند. نوازندهٔ آن که معمولاً قدی کوتاه‌تر از ساز دارد، آنرا ایستاده، یا نشسته بر روی چهار پایه بلندی، می‌نوازد. تعداد سیم‌های آن ابتدا سه تا بود، ولی اکنون دارای چهار سیم است، و گاهی سیم پیچی نیز به آن می‌افزایند تا صدای بهتری تولید کند. نقش کنترباس در ارکسترها اصولاً تقویت اصوات بم است. سابقه آن به سال ۱۵۶۶ می‌رسد [۱۹].

۱۹. دائرهٔ‌المعارف فارسی ـ غلامحسین مصاحب

۳۴. روزنامه اطلاعات ـ دکتر پروین منصوری