دانستنی های کودکان

تیک تاک صدای قدیمی ساعت هاست و امروزه ساعت های دیجیتالی نه تیک تاک می کنند و نه دیگر عقربه دارند و در عوض ملودی های قشنگی را پخش می کنند. بعضی از ساعت ها برای ثبت زمان مسابقات به …

تیک تاک صدای قدیمی ساعت هاست و امروزه ساعت های دیجیتالی نه تیک تاک می کنند و نه دیگر عقربه دارند و در عوض ملودی های قشنگی را پخش می کنند. بعضی از ساعت ها برای ثبت زمان مسابقات به کار می روند. بعضی ها ضد آب هستند. بعضی از ساعت ها رنگی وشاد هستند و بعضی ها سنگین و رسمی.

پرهای پرندگان از چه ساخته شده اند

پر پرندگان از جنس مو و ناخن شماست. این ماده «کراتین» نام دارد. منقار پرندگان نیز از کراتین است. پرها و منقار نیز مانند مو و ناخن رشد می کنند ولی پرندگان احتیاجی به کوتاه کردن آنها ندارند; زیرا پرهای قدیمی خودبه خود می ریزند و منقار نیز به مرور سائیده می شود.

مرغ سانان چیستند

«مرغ سانان» پستاندارانی اند که مانند پرندگان از تخم متولد می شوند و مانند پستانداران دیگر از شیر مادر تغذیه می کنند. «پلا تی پوس» نوعی از مرغ سانان است.

خز از چه ساخته شده است

خز پوششی ضخیم از موست که بدن بسیاری از پستانداران را می پوشاند. معمولا این موها کوتاهند هوای محبوس شده میان خز به گرم نگه داشتن حیوان کمک می کند.

نویسنده : ملیکا طغیانی