شمع‌های باریکی در رنگ‌های گوناگون و اندازه‌های مختلف با غوطه‌ور کردن فتیله در موم ذوب شده درست کنید و آنها را آویزان کنید تا خشک شوند.
ساخت چند عدد شمع همزمان با هم در این روش …

شمع‌های باریکی در رنگ‌های گوناگون و اندازه‌های مختلف با غوطه‌ور کردن فتیله در موم ذوب شده درست کنید و آنها را آویزان کنید تا خشک شوند.

ساخت چند عدد شمع همزمان با هم در این روش امکان‌پذیر است.

مواد و لوازم موردنیاز:

میخ بلند یا گیره

چاقو

قوطی بلند

فتیله:

پهن و آماده شده

روش ساخت:

۱. مقدار موم مورد نیاز برای قالب را حساب کنید و سپس موم را تا ۱۶۰ درجه فارنهایت طبق توضیحات داده شده که برای ذوب کردن موم آمده دنبال کنید و آن را ذوب کنید. مقدار موم مورد نیاز بستگی به اندازه ضخامت شمع موردنظر و اینکه چند بار می‌خواهید آن را غوطه‌ور کنید دارد. و اندازه ظرف یا قوطی که می‌خواهید شمع را در آن غوطه‌ور کنید بستگی با اندازه و طول شمع موردنظر دارد.

۲. فتیله را به اندازه طول موردنظر شمع به‌اضافه ۱/۵ سانتی‌متر ببرید. برای مثال، یک شمع به طول ۲/۱۵ سانتی‌متر فتیله‌ای به طول ۳/۲۰ سانتی‌متر نیاز دارد.

۳. فتیله را از یک انتهاء بگیرید و انتهاء دیگر را در موم ذوب شده ۳ مرتبه غوطه‌ور کنید. سپس فتیله را از داخل موم ذوب شده بیرون آورده و به مدت ۳ دقیقه آویزان کنید تا سرد شود. و بعد از ۳ تا ۴ بار غوطه‌ور کردن شمع و فتیله را عمود و صاف نگه دارید.

۴. مرحله غوطه‌ور کردن و خشک کردن را تا اندازه‌ای تکرار کنید که ضخامت موردنظر را به‌دست آورید. مراحل غوطه‌ور کردن ممکن است حدود ۱۵ تا ۳۰ بار انجام شود. هنگام غوطه‌ور کردن سعی کنید که این‌کار را بدون حرکت و صاف انجام دهید.

۵. در طول چند بار مرحله غوطه‌ور کردن، قطرات انتهاء شمع را با چاقوی تیز بردارید.

۶. برای غوطه‌ور کردن نهائی موم را تا ۱۸۰ درجه فارنهایت حرارت دهید تا در خاتمه شمعی صاف داشته باشید و تا زمانی‌که هنوز گرم است قطرات انتهاء شمع را با چاقو بگیرید و به آرامی ته شمع را روی یک سطح صاف و سفت فشار دهید تا صاف و تراز شود.

اختیاری: البته بعد از اینکه درجه حرارت را در خاتمه به ۱۸۰ درجه رساندید، به آرامی شمع سرد شده را روی کاغذ مومی قرار دهید و بپیچید تا اگر برجستگی روی سطح شمع است از بین برود و شمعی صاف و یک دست داشته باشید.

۷. شمع را روی گیره آویزان کنید و تقریباً به مدت یک ساعت بگذارید تا خشک شود. فتیله را قبل از روشن کردن تا ۳/۱ سانتی‌متر قیچی کنید.

نکات مهم برای شمع‌های غوطه‌ور شده

برای موفقیت در این‌کار درجه حرارت دقیق برای ذوب موم بسیار مهم می‌باشد. غوطه‌ور کردن در درجه حرارت بالا (۱۷۵ تا ۱۸۰ درجه فارنهایت) باعث می‌شود که لایه‌های قبلی ذوب شوند. و غوطه‌ور کردن در درجه حرارت پائین باعث می‌شود لایه‌های موم به‌صورت نامرتب بچسبند و در این‌صورت ممکن است از بین شکاف‌ها آب وارد لایه‌های موم شود.

اگر دوست دارید که شمع شما رنگی باشد. می‌تواید رنگ را به موم ذوب شده اضافه کنید و توجه داشته باشید که بعد از اضافه کردن رنگ درجه حرارت موم روی همان درجه‌ای که برای غوطه‌ور کردن لازم است باشد.

اگر دوست داشته باشید می‌توانید لایه‌های رنگی بسازید باد و بار غوطه‌ور کردن یک شمع نواری باریک با ۶ بار غوطه‌ور کردن یک شمع نواری پهن متوسط و با ۱۰ بار غوطه‌ور کردن یک شمع نواری پهن درست می‌شود.

اگر شمع را زیاد غوطه‌ور کنید و یا اینکه در موم زیاد قرار دهید شروع به ذوب شدن می‌کند، البته بعد از اینکه شمع ساخته شد.