نام علمی: Centaurea Montana
خانواده: COMPOSITAE
گیاه دائمی به بلندی ۴۵ و گستردگی ۶۰ سانتی متر است. دارای برگهای سرنیزه ای شكل بوده و گلهای آبی مایل به بنفش آن از اواخر بهار تا اواسط تابستان ظاهر می شوند.
نیازها: …

نام علمی: Centaurea Montana

خانواده: COMPOSITAE

گیاه دائمی به بلندی ۴۵ و گستردگی ۶۰ سانتی متر است. دارای برگهای سرنیزه ای شكل بوده و گلهای آبی مایل به بنفش آن از اواخر بهار تا اواسط تابستان ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان آفتابی یا كمی سایه و خاك مرطوب با زهكشی خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.

ازدیاد: از طریق كاشت بذر در اواخر تابستان و تهیه قلمه در زمستان امكان پذیر است.