جلد زیبای دفتر

● وسایل مورد نیاز
▪ کاغذ رنگی
▪ مداد
▪ ماژیک یا چسب اکلیلی
▪ نایلون
▪ قیچی
▪ ورق کاربن
▪ چسب
● طرز تهیه
کاغذ رنگی را به اندازه ای ببرید که بتوانید دفتر را با آن جلد کنید. سپس دفتر …

وسایل مورد نیاز

کاغذ رنگی

مداد

ماژیک یا چسب اکلیلی

نایلون

قیچی

ورق کاربن

چسب

طرز تهیه

کاغذ رنگی را به اندازه ای ببرید که بتوانید دفتر را با آن جلد کنید. سپس دفتر را جلد کرده و کاغذ کاربن را روی آن قرار دهید. طرح مورد نظر را روی کاغذ کاربن گذاشته و با مداد روی آن بکشید تا طرح به کاغذ رنگی منتقل شود. پس از آن با ماژیک و چسب اکلیلی طرح روی کاغذ رنگی را تزئین کنید (می توانید از بریده های کاغذ رنگی نیز استفاده کنید)‎. این کار را به تعداد دلخواه انجام دهید و پس از خشک شدن طرح، روی دفتر را جلد نایلونی بکشید.

[نادر اقبال]