گل مروارید

گل مروارید از انواع گیاهان زیبا است که کاشت آن در آپارتمان، به فضای خانه، جلوه و زیبایی خاص می بخشد.
برای کاشت این گل، گلدان ها را از خاک مرطوب با بارورکننده های مناسب پر کنید …

گل مروارید از انواع گیاهان زیبا است که کاشت آن در آپارتمان، به فضای خانه، جلوه و زیبایی خاص می بخشد.

برای کاشت این گل، گلدان ها را از خاک مرطوب با بارورکننده های مناسب پر کنید و دانه ها را در عمق ۱۰ سانتیمتری خاک بکارید.

حداقل فاصله بین دانه ها ۱۵ سانتیمتر است. بهترین فصل برای کاشت این گل اواسط بهار است.

خاک گلدان به آبیاری منظم نیاز دارد.

برای زهکشی بهتر در کف گلدان ، دو یا سه سوراخ ایجاد کرده و از یک زیر گلدانی بزرگ استفاده کنید.

قبل از آبیاری مجدد، دقت کنید خاک گلدان خشک باشد.

این گیاه در روز نیازمند دو یا سه ساعت نور مستقیم خورشید است.

در صورتی که بیشتر از این زمان در معرض نور خورشید قرار بگیرد، گلبرگ های گیاه پژمرده می شود.

شش ماه پس از کاشت اولیه، گیاه شروع به جوانه زدن می کند.

[بابک افخمی]