جملات تاکیدی

چند جمله تاکیدی برای این هفته شما. با تکرار این جملات یا هر جمله مثبتی که لازم می دانید در تغییر رفتارها و حتی ذهن گرفتار شما مفید است زندگی بهتری را تجربه کنید. فراموش نکنید جملات …

چند جمله تاکیدی برای این هفته شما. با تکرار این جملات یا هر جمله مثبتی که لازم می دانید در تغییر رفتارها و حتی ذهن گرفتار شما مفید است زندگی بهتری را تجربه کنید. فراموش نکنید جملات را صبح پیش از بیرون آمدن از رختخواب، سرظهر و قبل از خواب با خود چند بار تکرار کند و روی آنها تمرکز داشته باشید.

من به پیشواز دگرگونی می روم. من مشتاقم که عوض شوم. من انتخاب می کنم که طرز تفکر خود را عوض کنم.

من به آسانی و شادمانی از کهنه به نو رهسپارم.

برای من بخشیدن از آنچه فکر می کردم آسانتر است.

من خودم را می بخشم و رها می کنم.

من ... را می بخشم و رها می کنم.

بخشیدن به من احساس آزادی و سبکی می دهد.

با شادمانی می آموزم که خود را هر چه بیشتر دوست بدارم.

عوض کردن اندیشه هایم به من احساس نیکو می بخشد.