پاکت های زیبا

● وسایل مورد نیاز
▪ زمان لازم ۳۰ دقیقه
▪ پاکت نامه
▪ ماژیک یا مداد رنگی
▪ چسب
▪ کاغذ رنگی
● طرز تهیه
ابتدا یک حیوان را انتخاب کرده و سپس روی پاکت نامه با استفاده از ماژیک چشم و بینی …

وسایل مورد نیاز

زمان لازم ۳۰ دقیقه

پاکت نامه

ماژیک یا مداد رنگی

چسب

کاغذ رنگی

طرز تهیه

ابتدا یک حیوان را انتخاب کرده و سپس روی پاکت نامه با استفاده از ماژیک چشم و بینی را بکشید. با استفاده از کاغذ رنگی برای آن گوش، کلاه و یا مو بگذارید. در صورت تمایل می توانید با استفاده از وسایل تزئینی دیگر آن را بیارایید.

[نگار نجار]