علائم افسردگی

علائم افسردگی - علائم افسردگی به شرح ذیل است:
▪ احساس یاس، ناامیدی، گناه و شکست
▪ نداشتن عزت نفس
▪ نگرانی بی حد در برخی مواقع
▪ مشکلات مربوط به خوابیدن، بویژه بلند شدن از خواب …

علائم افسردگی - علائم افسردگی به شرح ذیل است:

احساس یاس، ناامیدی، گناه و شکست

نداشتن عزت نفس

نگرانی بی حد در برخی مواقع

مشکلات مربوط به خوابیدن، بویژه بلند شدن از خواب در صبح زود ونخوابیدن مجدد

نداشتن اشتها و کاهش وزن

نداشتن میل جنسی

کند شدن روند فکر و اندیشه و حرکات

فکر کردن مکرر به مرگ و خودکشی