تعریف بهداشت روان

بهداشت روانی عبارتست از تأمین و ارتقاء سطح سلامت روانی و پیشگیری از ابتلاء به اختلالات و بیماریهای روانی. بطوركلی هدف اصلی در تأمین بهداشت روانی, پیشگیری می باشد وهمچنین انجام …

بهداشت روانی عبارتست از تأمین و ارتقاء سطح سلامت روانی و پیشگیری از ابتلاء به اختلالات و بیماریهای روانی. بطوركلی هدف اصلی در تأمین بهداشت روانی, پیشگیری می باشد وهمچنین انجام كلیه اقداماتی كه از شیوع و بروز بیماریهای روانی جلوگیری نموده و سلامت كلیه افراد را تأمین می كند. كه این مهم از طریق ایجاد فضای نشاط‌انگیز و محیط فردی و اجتماعی آرام و مناسب حاصل می‌گردد.