آرامگاه شیخ حر عاملی

شیخ حر عاملی از نوادگان حر بن یزید ریاحی است که به سال ۱۰۳۳ هجری قمری در جبل عامل لبنان متولد و پس از آمدن به ایران مدتی در اصفهان مقیم شد و مورد احترام سلاطین صفوی قرار گرفت،‌ …

شیخ حر عاملی از نوادگان حر بن یزید ریاحی است که به سال ۱۰۳۳ هجری قمری در جبل عامل لبنان متولد و پس از آمدن به ایران مدتی در اصفهان مقیم شد و مورد احترام سلاطین صفوی قرار گرفت،‌ سپس به مشهد آمد و ۲۶سال در این شهر شیخ الاسلام ، مدرس و مفتی بود .او در ۱۱۰۴ هجری قمری فوت کرد و جسد وی را در سرداب یکی از صفه های شمال شرقی ، نزدیک مدرسه میرزا جعفر دفن کردند .وی یکی از دانشمندان معروف شیعی است که کتاب معروف "وسائل الشیعه " از او می باشد . مقبره وی در صحن انقلاب واقع است.‌