بزرگترین حیوان کدام است؟

فیل بزرگترین حیوانی است که در خشکی زندگی می کند اما بزرگترین حیوان روی کره زمین پستانداری به نام نهنگ آبی است که در دریا زندگی می کند.
وزن یک نهنگ آبی برابر است با وزن ۲۰ فیل این …

فیل بزرگترین حیوانی است که در خشکی زندگی می کند اما بزرگترین حیوان روی کره زمین پستانداری به نام نهنگ آبی است که در دریا زندگی می کند.

وزن یک نهنگ آبی برابر است با وزن ۲۰ فیل این حیوان قادر است ۲ تا ۲/۵ تن غذا را در شکم خود جای دهد رگ های نهنگ آبی به اندازه ای بزرگ است که یک بچه می تواند از آن عبور کند. نوزاد این حیوان می تواند سه هزار کیلوگرم وزن داشته باشد.

نهنگ علیرغم اندام بزرگ حیوانی بسیار آرام و نجیب است این حیوان از جانوران ریز شبیه به میگو به نام کریل Coril jydbi تغذیه می کند. این حیوان به جای دندان برای شکار از آرواره های شانه ای شکل که در دهانش وجود دارد استفاده می کند زمانی که این حیوان گرسنه می شود با دهان باز به دسته های کریل حمله می کند و هزاران جانور ریز را در یک زمان همراه با آب دریا وارد دهان خود می کند، سپس با بستن دهان آب ها را از اطراف دهانش خارج می کند و جانوران را می بلعد.

در گذشته این حیوان به طور بی رحمانه ای به خاطر استفاده از گوشت و نوعی چربی که در بدنش وجود دارد کشته می شد و هیچ نوع محدودیتی برای شکار این حیوان وجود نداشت این حیوان عظیم الجثه در معرض انقراض و نابودی قرار گرفته و نیاز به حمایت دارد.

نویسنده : محمدرضا عبد لی قهی