كلومنا

گیاه همیشه سبز با ساقه های ظریف و رونده كه تا ۲ متر رشد می كنند.

نام علمی: Columnea microphulla

خانواده:GESNERIACEAE

گیاه همیشه سبز با ساقه های ظریف و رونده كه تا ۲ متر رشد می كنند. برگ ها تخم مرغی شكل و كركدار بوده و گل های قرمز آن از بهار تا تابستان ظاهر می شوند.

نیازها: به مكان نیمه سایه و خاك غنی از هوموس نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد.

ازدیاد: از طریق تهیه قلمه ریشه در بهار امكان پذیر است.