پاک کردن لکه چربی از روی لباس ها

روی لکه چربی، کمی نمک بپاشید و آن را پاک کنید. اگر لکه پاک نشد، بهتر است کمی پودر ماشین روی لکه بریزید، بعد روی پودر یک کاغذ خشک کن بگذارید، سپس با اتوی گرم روی کاغذ خشک کن را اتو …

روی لکه چربی، کمی نمک بپاشید و آن را پاک کنید. اگر لکه پاک نشد، بهتر است کمی پودر ماشین روی لکه بریزید، بعد روی پودر یک کاغذ خشک کن بگذارید، سپس با اتوی گرم روی کاغذ خشک کن را اتو کنید و با کمک یک برس، پودر را از روی پارچه پاک کنید. پودرها باعث جذب چربی شده و لکه پاک می شود.