بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع

۱) پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم.
۲) از دولای بسته ۸ تا ۱۰ سانت داخل و ۶ سانت پائین رفته، دور گردن را رسم می کنیم.
۳) از دولای بسته به اندازه ۲/۱ سرشانه …

۱) پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم.

۲) از دولای بسته ۸ تا ۱۰ سانت داخل و ۶ سانت پائین رفته، دور گردن را رسم می کنیم.

۳) از دولای بسته به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع به سمت چپ و ۷ سانت پایین رفته، خط سرشانه را خط دور گردن وصل می کنیم.

۴) از خط سرشانه ۲۰ سانت به طرف پایین و ۲ سانت به سمت داخل رفته، «این ۲ سانت برای این است که زیر آستین آویزان نشود» خط دم آستین را می کشیم.

۵) به اندازه قد بلوز به اضافه ۵ سانت از سرشانه پایین می رویم.

۶) در پایین بلوز به اندازه ۴/۱ دور باسن به اضافه ۳ سانت به سمت چپ رفته و سپس خط زیر بغل را می کشیم.

۷) پشت بلوز مثل درس های قبل از روی جلو لباس برش داده می شود، سجاف و دوخت نیز مانند درس های قبلی است.

تقسیم بندی

خط سرشانه و آستین ۴۹=۳۰+۱۹=۲÷۳۸ سرشانه

بلندی بلوز ۶۵=۵+۶۰ قد بلوز

گشادی پایین ۲۸=۳+۲۵=۴÷۱۰۰ دور باسن