سکمه دوزی

سکمه دوزی‌ عبارت‌ است‌ از بیرون‌ کشیدن تعدادی‌ تار یا هر دو از نقطه‌ یا نقاط معین از‌پارچه‌ و پر کردن‌ جای آنها با سوزن‌ دوزی‌ بط‌وریکه نقش از آن پدید آید جای بریدن نخها را با‌ردیفهای …

سکمه دوزی‌ عبارت‌ است‌ از بیرون‌ کشیدن تعدادی‌ تار یا هر دو از نقطه‌ یا نقاط معین از‌پارچه‌ و پر کردن‌ جای آنها با سوزن‌ دوزی‌ بط‌وریکه نقش از آن پدید آید جای بریدن نخها را با‌ردیفهای فشرده‌ و ظریف‌ بخیه دوزی‌ شده حفظ می‌کنند و با گلدوزی‌ اضافی‌ در جائی‌ که‌‌نخهایش‌ بیرون‌ کشیده شده نقش ستاره‌ای را نمایان می‌سازند. سکمه دوزی‌ اغلب همراه با‌قلابدوزی‌ صورت‌ می‌گیرد. معمولا سکمه دوزی‌ بر روی‌ رومیزی و دستمال سفره و مانند آن‌انجام می‌شود و شکیبائی‌ بسیار می‌خواهد. برای سکه دوزی‌ از پارچه‌های ساده‌ که‌ تار و پود‌آن عمود بر هم‌ بوده‌ و حتی الا مکان دارای یک‌ ضخامت‌ باشند استفاده‌ می‌شود. سکمه دوزی‌ ‌بیشتر در اصفهان رایج‌ است‌ و هر صنعتگر حدود ۱۰ ساعت‌ در روز کار می‌کند زنان سکمه‌دوز یک‌ شرکت‌ تعاونی‌ نیز دارند که‌ این‌ شرکت‌ کمک هائی‌ که‌ از اجناس سکمه دوزی‌ شده‌انجام می‌شود بیشتر توسط‌ سازمان صنایع‌ دستی است‌. سکمه دوزی‌ در یزد نیز رواج دارد و‌هموطنان زرتشتی بخاطر حفظ سنن و آداب خود بآن می‌پردازند. معمولا زرتشتیان حتما جز ‌وسایل‌ دختران خود که‌ ازدواج می‌کنند و میخواهند عروس‌ شوند وسایل‌ سوزندوزی‌ که‌‌سکمه دوزی‌ نیز جزئی‌ از آنست قرار می‌دهند.‌