بازار سنتی قنات از سال ۱۳۷۳ در پانزده متری عمق زمین های مرجانی كیش، در دو رشته قنات به طول پانزده كیلومتر به سمت جنوب و شمال غرب كیش لایروبی و تاسیس شده است. این بازار از دالان …

بازار سنتی قنات از سال ۱۳۷۳ در پانزده متری عمق زمین های مرجانی كیش، در دو رشته قنات به طول پانزده كیلومتر به سمت جنوب و شمال غرب كیش لایروبی و تاسیس شده است. این بازار از دالان های تودرتو و غرفه های متعدد كه به شكل گرفته و دیوارها و دالان های آن با طراحی سنتی از سنگ ها و مرجان های كیش سنگفرش شده است. در طول مسیر قنات، وجود نهرهای عبور آب، زیبایی بازار را دو چندان كرده است. محصولات عرضه شده در این بازار دست آوردهای سنتی و صنایع دستی ایران می‌باشد و گشایش رستوران های سنتی ایرانی یكی دیگر از جلوه های جاذب این بازار در آینده خواهد بود.