۱۵ نکته درباره آمپی‌سیلین و جنتامایسین

۱) به‌طور معمول در بسیاری از موارد به ویژه برای عفونت‌های شدید از تجویز هم‌زمان آمپی‌سیلین و جنتامایسین استفاده می‌کنند.
۲) در بیماران‌ مبتلا به‌ نارسایی کلیه‌، در بیماران‌ …

۱) به‌طور معمول در بسیاری از موارد به ویژه برای عفونت‌های شدید از تجویز هم‌زمان آمپی‌سیلین و جنتامایسین استفاده می‌کنند.

۲) در بیماران‌ مبتلا به‌ نارسایی کلیه‌، در بیماران‌ مبتلا به‌ بیماری‌های‌گوارشی‌، به‌ویژه‌ کولیت‌ ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ باید آمپی‌سیلین با احتیاط فراوان‌ تجویز شود.

۳) واکنش‌های‌ حساسیتی‌شامل‌ کهیر، تب‌، درد مفاصل‌، آنژیوادم‌، شوک‌ آنافیلاکتیک‌ در بیمارانی‌ که‌ دچارحساسیت‌ مفرط می‌شوند، با مصرف‌ آمپی‌سیلین گزارش‌ شده‌ است‌.همچنین‌، سایرعوارض‌ جانبی‌ این‌ دارو شامل تهوع‌، اسهال‌ و بثورات‌ جلدی‌ است.

۴) مصرف‌ هم‌زمان‌ آمپی‌سیلین‌ با داروهای‌ خوراکی‌ جلوگیری‌کننده‌ از بارداری‌ حاوی‌ استروژن‌، ممکن‌است‌ اثر این‌ داروها را کاهش‌ دهد و به‌ بارداری‌ ناخواسته‌ منجر شود. مصرف‌ هم‌زمان‌ پنی‌ سیلین‌ها با متوترکسات‌ به‌ کاهش‌ کلیرانس‌ متوترکسات‌ و در نتیجه‌، مسمومیت‌ با این‌ دارو منجر می‌شود.

آمپی‌سیلین‌ را باید با معده‌ خالی‌ مصرف‌ کرد.

در بیماران‌ مبتلا به‌ نقص کلیه،‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ آمپی‌سیلین نیازی‌ نیست‌، مگر اینکه‌ نقص کلیه‌ شدید باشد.

۵) در صورت‌ بروز اسهال‌، بدون‌ مشورت ‌با پزشک‌ از مصرف‌ هرگونه‌ داروی‌ ضداسهال‌ باید خودداری‌ کرد.

۶) در بیماران‌ مبتلا به‌ نقص کلیه،‌ به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ آمپی‌سیلین نیازی‌ نیست‌، مگر اینکه‌ نقص کلیه‌ شدید باشد.

۷) در صورت‌ بروز اسهال‌، بدون‌ مشورت ‌با پزشک‌ از مصرف‌ هرگونه‌ داروی‌ ضداسهال‌ باید خودداری‌ کرد.

۸) در هنگام‌ مصرف‌ آمپی‌ سیلین‌، از سایر روش‌های‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ نیز بایداستفاده‌ کرد.

۹) در صورتی‌ که‌ یک‌ نوبت‌ مصرف‌ داروفراموش‌ شود، به‌ محض‌ به یاد آوردن‌ آن‌ نوبت‌ باید مصرف‌ شود ولی‌ اگر تقریبا زمان‌ مصرف‌ نوبت‌ بعدی‌ فرا رسیده‌ باشد، باید از مصرف‌ آن‌ نوبت‌ خودداری‌ کرده‌ و مقدار مصرف‌ بعدی‌ نیز نباید دو برابر شود.

۱۰) فاصله‌ میان‌ دفعات‌ مصرف‌ جنتامایسین در بیماران‌ مبتلا به‌ در عملکرد کلیه‌ باید افزایش‌ داده‌ شود.

۱۱) عوارض‌ جانبی جنتامایسین عبارت‌است از: آسیب‌ بخش‌ حلزونی‌ گوش‌، مسمومیت‌ برگشت‌پذیر کلیه‌، به‌ندرت‌ کاهش ‌منیزیم‌ خون‌ به‌ویژه‌ در مصرف‌ طولانی‌مدت

۱۲) از آنجا که‌ دفع‌آمینوگلیکوزیدها به‌طور عمده کلیوی‌ است‌ و غلظت‌ این‌ داروها در ادرار زیاد خواهد بود، بیمار باید به‌ اندازه‌ کافی‌ آب‌ یا مایعات ‌مصرف‌ کند تا غلظت‌ زیاد دارو موجب ‌آسیب‌ به‌ مجاری‌ ادراری‌ نشود.

۱۳) تزریق‌ زیرجلدی‌ جنتامایسین‌ توصیه ‌نمی‌شود زیرا دردناک‌ خواهد بود.

۱۴) مقدار مصرف‌ جنتامایسین،‌ به‌ویژه‌ در بیمارانی‌ که‌ دچار سوختگی‌ شده‌اند یا عمل‌جراحی‌ در پیش‌ دارند و در زنان‌ باردار یا مبتلا به‌ بیماری‌های‌ زنان‌ ممکن‌ است‌ کمتر یا بیشتر از مقدار توصیه‌ شده‌ باشد‌.

۱۵) از آنجا که‌ احتمال‌ تشکیل‌ کمپلکس‌ میان ‌جنتامایسین‌ و سایر داروها وجود دارد، مخلوط کردن‌ این‌ دارو با سایر داروها در یک‌ محلول‌ توصیه‌ نمی‌شود.