انصاری اصفهانی، ربیع

تاریخ و محل تولد :

۱۳۱۸ق - اصفهان

تخصص :

نویسنده, روزنامه نگار و شاعر

آثار :

?افشای حقایق پاسخ به اعلامیه ۲۹ آذر سید ضیاءالدین?; ?جنایات بشر یا آدم فروشان قرن بیستم?; ?سیزده عید وضع اجتماعی زن?.

زندگی نامه :

ربیع انصاری اصفهانی. (تو ۱۳۱۸ق), نویسنده, روزنامه نگار و شاعر. وی در اصفهان به دنیا آمد تحصیلات خود را در این شهر انجام داد. سپس به ارومیه رفت و در آن شهر ?روزنامه کیوان? را منتشر ساخت.

منابع : فرهنگ سخنوران (۳۶۸), مؤلفین کتب چاپی(۳/۱۰۲- ۱۰۳).