انصاری اصفهانی

● انصاری اصفهانی، ربیع
▪ تاریخ و محل تولد : ۱۳۱۸ق - اصفهان
▪ تخصص : نویسنده, روزنامه نگار و شاعر
▪ آثار : «افشای حقایق پاسخ به اعلامیه ۲۹ آذر سید ضیاءالدین»; «جنایات بشر یا آدم فروشان …

انصاری اصفهانی، ربیع

تاریخ و محل تولد :

۱۳۱۸ق - اصفهان

تخصص :

نویسنده, روزنامه نگار و شاعر

آثار :

«افشای حقایق پاسخ به اعلامیه ۲۹ آذر سید ضیاءالدین»; «جنایات بشر یا آدم فروشان قرن بیستم»; «سیزده عید وضع اجتماعی زن».

زندگی نامه :

ربیع انصاری اصفهانی. (تو ۱۳۱۸ق), نویسنده, روزنامه نگار و شاعر. وی در اصفهان به دنیا آمد تحصیلات خود را در این شهر انجام داد. سپس به ارومیه رفت و در آن شهر «روزنامه کیوان» را منتشر ساخت.

منابع : فرهنگ سخنوران (۳۶۸), مؤلفین کتب چاپی(۳/۱۰۲- ۱۰۳).