دبیر سیاقی قزوینی

● دبیر سیاقی قزوینی، سید محمد ▪ تاریخ و محل تولد : ۱۲۹۸ش - قزوین ▪ تخصص : شاعر, نویسنده و استاد دانشگاه ▪ آثار : مجموعه‌ای از اشعارش به نام«رگرگی از آب شیرین و آب شور»; «حدود پنجاه مقاله …

● دبیر سیاقی قزوینی، سید محمد
▪ تاریخ و محل تولد : ۱۲۹۸ش - قزوین
▪ تخصص : شاعر, نویسنده و استاد دانشگاه
▪ آثار : مجموعه‌ای از اشعارش به نام«رگرگی از آب شیرین و آب شور»; «حدود پنجاه مقاله علمی و تحقیقی»; تصحیح «دیوان» منوچهری «دیوان»; فرخی «شاهنامه»; فردوسی, «دیوان», دهخدا «جوامع‌التــــواریخ», رشیــــدی, «لغت نامه فارسی»; «تذکرهٔ‌الملوک»; «دستور زبان فارسی»; و چندین اثر ادبی و تحقیقی دیگر.
▪ زندگی نامه : دبیر سیاقی قزوینی, سید محمد, فرزند سید باقر بن سید محمد سیاق. (تو ۱۲۹۸ش), شاعر, نویسنده و مدرس. در گلبنای قزوین متولد شد. تحصیلات ابتدائی و دوره اول متوسطه را در دبیرستان شاهپور (امید) قزوین گذراند و در سال ۱۳۱۸ش دوره دوم متوسطه را پایان برده و دیپلم گرفت. سپس وارد دانشگاه تهران شد. و در رشته ادبیات فارسی فارغ‌الحصیل و موفق به دریافت دکتری شد. وی از ۱۳۲۰ش به استخدام وزارت دارائی درآمد و در ۱۳۵۳ش بازنشسته شد. و مدت ۳۴ سال به مشاغل مختلف دولتی مشغول بود. و از ۱۳۲۶ش به همکاری دهخدا در مورد لغتنامه پرداخت و پس از مرگ وی هم همین کار را ادامه داد و در ضمن آن از تدریس غافل نماند. دبیر سیاقی به دعوت دانشگاه عین‌الشمس قاهره دو سفر به مصر رفته و به تدریس و سخنرانی پرداخت. او نخستین استاد فارسی در دانشگاه پکن است که تاکنون دو سفر به آن کشور رفته و به تدریس پرداخته است. وی از محققان نامی کشور است که بیشتر اوقات عمرش را صرف تحقیق در متون فارسی کرده است. او شعر نیز میسراید.
منابع : سخنوران نامی معاصر(۲/۱۳۵۲- ۱۳۶۰), مؤلفین کتب چاپی(۸/۴۶۸- ۴۷۰).