۱) دیوارهای سنگی ـ برای ایجاد این گونه دیوارها از قطعات بزرگ سنگ به‌صورت باملات یا بی‌ملات بر دور خانه‌ها، باغ‌ها و دژها و غیره می‌سازند.
۲) دیوارهای بتونی ـ با سنگ و آجر و غیره …

۱) دیوارهای سنگی ـ برای ایجاد این گونه دیوارها از قطعات بزرگ سنگ به‌صورت باملات یا بی‌ملات بر دور خانه‌ها، باغ‌ها و دژها و غیره می‌سازند.

۲) دیوارهای بتونی ـ با سنگ و آجر و غیره منتها با ملات سیمان آنها را می‌سازند، گاه خود ماسه و شن و سیمان را به نسبت‌ەای معین مخلوط و آنگاه با آب آنرا به‌صورت بتون آماده می‌کنند.

۳) دیوارهای سفالی ـ از قطعات سفالی مسطح برای ساخت دیواره‌های تزئینی به اندازه‌های کوچک استفاده می‌شود که بسیار جالب توجه و زیباست. دیوارهای سبز یا پرچین ـ دیواره‌هائی که از گیاهان همیشه سبز ایجاد می‌شوند پرچین نامیده و برحسب نوع گیاه و منظور خاصی دارای ارتفاع متفاوت است. پرچین بیشتر در اطراف خانه‌های ییلاقی یا پارک‌ها... به‌عنوان دیواره همیشه سبز کاربرد دارد.