برقکار ساختمان

● معرفی
برقکار ساختمان به کسی گفته می گویند که تمامی توانایی های لازم را برای برق رسانی به هر وسیله ای که در ساختمان (مسکونی، تجاری، اداری، تولیدی) مورد نیاز است را داشته باشد. …

معرفی

برقکار ساختمان به کسی گفته می گویند که تمامی توانایی های لازم را برای برق رسانی به هر وسیله ای که در ساختمان (مسکونی، تجاری، اداری، تولیدی) مورد نیاز است را داشته باشد.

نمونه وظایف

توانایی بررسی مقررات ملی برق ساختمان

توانایی طراحی سیستم روشنایی اماکن

توانایی نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان

توانایی سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات روشنایی

توانایی سیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص

توانایی نصب و سیم کشی وسایل خبری

توانایی ایجاد شبکه اتصال زمین

توانایی نصب و سیم کشی تجهیزات حفاظتی

توانایی طراحی، نصب و سیم کشی سیستم اعلام حریق

توانایی نصب و سیم کشی مدارات سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته

توانایی انجام عملیات کابل کشی فشار ضعیف

توانایی نصب و کار با باس داکت (Bus dact)

توانایی طراحی، نصب و سیم کشی تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی

توانایی نصب و سیم کشی سیستم برق اضطراری و ایمنی

توانایی بررسی سیستم برق اتوماتیک

ـ تبدیل

ـ یک پل- تبدیل

ـ صلیبی

ـ فتوسل

ـ دیمر

ـ رله راه پله

ـ مدار لامپ فلورسنت

شناسایی اصول سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات روشنایی

سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات روشنایی

ـ تلفن و تلفن مرکزی

ـ سایت کامپیوتری

ـ سیستم اعلام حریق

ـ ترانسفورماتور تک فاز حفاظتی

ـ UPS

ـ سیستم شارژ

ـ سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته

ـ کنتور تک فاز و سه فاز

ـ تابلوی کنتوری منازل

ـ تابلوی توزیع منازل

ـ روشنایی برق اضطراری

آشنایی با نرم افزارهای طراحی مدارات برق ساختمان

شناسایی اصول کار با نرم افزارهای طراحی مدارات برق ساختمان

کار با نرم افزارهای طراحی مدارات برق ساختمان

شناسایی اصول نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان

نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان

آشنایی با انواع لامپ های مخصوص

ـ لامپ بخار سدیم

ـ لامپ بخار جیوه

ـ لامپ متال هالید

ـ لامپ نئون

ـ نور افکن

آشنایی با ندار راه اندازی انواع لامپ مخصوص

شناسایی اصول سیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص

سیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص

آشنایی با انواع مدارات روشنایی

ـ تک پل

ـ دو پل

شناسایی اصول محاسبات روشنایی معابر

محاسبات روشنایی معابر

آشنایی با لوکس متر (نورسنج) و کاربرد آن

آشنایی با نرم افزارهای طراحی سیستم روشنایی بوسیله کامپیوتر

شناسایی اصول بکارگیری کامپیوتردر طراحی سیستم روشنایی

بکارگیری کامپیوتر در طراحی سیستم روشنایی

شناسایی اصول طراحی سیستم روشنایی

طراحی سیستم روشنایی

شناسایی اصول اجرای یک پروژه عملی

اجرای یک پروژه عملی

آشنایی با علایم اختصاری و نقشه ساختمان (سایت پلان)

اشنایی با علائم اختصاری الکتریکی ساختمان

آشنایی با نقشه مدارات الکتریکی ساختمان

ـ انواع پریزهای تک فاز و سه فاز

ـ آنتن مرکزی

ـ نمراتور

ـ آیفون تصویری

ـ بلندگوهای داخلی (سیستم پیچ)

ـ کنسل

آشنایی با دامنه کاربرد- هدف و تعاریف مقررات ملی برق ساختمان

آشنایی با حفاظت افراد و امکان ایجاد اصول ایمنی

آشنایی با برآورد درخواست نیروی برق (دیماند)

آشنایی با نقظه شروع تاسیسات الکتریکی

آشنایی با تابلوهای توزیع و تقسیم و وسایل و تجهیزات حفاظت و کنترل

آشنایی با مقررات کابل کشی و سیم کشی

آشنایی با مقررات تجهیزات سیم کشی

آشنایی با مقررات تاسیسات جریان ضعیف

آشنایی با سیستم های عادی و مخصوص

آشنایی با سیستم های نیرو از دیدگاه ایمنی

شناسایی اصول بررسی مقررات ملی برق ساختمان

بررسی مقررات ملی برق ساختمان (یک پروژه)

توانایی طراحی سیستم روشنایی اماکن

آشنایی با جریان نوری و روابط آن

آشنایی با جداول جریان نوری منابع

آشنایی با شدت روشنایی

آشنایی با جداول شدت روشنایی اماکن

آشنایی با اصول محاسبات روشنایی اماکن

آشنایی با جداول شدت روشنایی معابر