نقش مطبوعات در فرهنگ مردم

بی گمان مطبوعات در فرهنگ مردم نقش اساسی و مفیدی را ایفا می کنند.
اساسی بدین خاطر که مطبوعات با مواد و مصالح لا زم و سازنده خود در جهت ایجاد و استحکام پایه های فرهنگ مردم در ابعاد …

بی گمان مطبوعات در فرهنگ مردم نقش اساسی و مفیدی را ایفا می کنند.

اساسی بدین خاطر که مطبوعات با مواد و مصالح لا زم و سازنده خود در جهت ایجاد و استحکام پایه های فرهنگ مردم در ابعاد مختلف فرهنگی تلا ش و کوشش می نمایند و مفید بدین سان که مطبوعات با ارائه خدمات متنوع سعی در برقراری تبادل فرهنگ و به دنبال آن ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی در اذهان عموم هستند که البته همین تبادل فرهنگ و زایش بسترهای فرهنگی و اجتماعی در اذهان عموم طبعا منجر به استقرار و نهادینه شدن فرهنگی یا «فرهنگ سازی» می شود. مطبوعات نیز بسان رسانه های ملی اعم از سمعی و بصری و ... به نوعی می توانند رسانه های ملی هم، به شمار آیند.

به طوری که کارایی و عملکرد مطبوعات با تحلیل شرایط موجود در خیلی از شرایط و زمینه های اجتماعی در بطن مردم موثر افتاده است.بدین گونه که اولین تاثیر آن خدمت رسانی و آگاهی به مردم به صورت مستقیم و ثابت است کما این که مخاطب با روحیات و روش کاری مطبوعات همگن تر و هم خوان تر است، به صورتی که در قالب حوصله مردم بهتر گنجانده می شود.علا وه برآنچه که ذکرش رفت، مطبوعات در تسریع تسری خدمات و آگاهی لا زم (کمی و کیفی) به مردم عملکرد سریع تر و بهتری را نشان می دهند و دیگر این که با توجه به عدم امکانات لا زم در مناطق و مکان های دور دست و محروم و بدون تجهیزات الکترونیک مطبوعات بهترین و ارزانترین رسانه در جهت خدمت رسانی در ابعاد مختلف به مردم هستند، چه این که برای خیلی از افراد مطالعه و عجین شدن با کتاب و فرهنگ کتابخوانی آرزویی دیرینه به شمار می رود، اما به علت مشکلا ت مالی این مهم میسر نمی افتد. لذا خرید یک عدد روزنامه با قیمتی مناسب مثلا ۱۰۰ یا ۱۵۰ تومان برای خواننده رضایت بخش تر است، چون چنین خوانندگانی درجهت فراهم کردن یک عدد کتاب یا سی دی با مشکل مالی مواجه هستند.

علا وه بر این این گونه افراد نیز بی شک توانایی خرید یک دستگاه ویدیو یا ماهواره یا حضور در کافی نت ها را ندارند. بنابراین مفیدترین و ارزانترین رسانه در جهت استفاده آنها روزنامه است. روزنامه علا وه بر این که برای این گونه افراد از لحاظ مالی مفید و ارزنده جلوه می نماید، برای سایر مردم نیز در هر حیطه ای می تواند به عنوان ارزانترین رسانه در اختیار قرار گیرد و البته نیازهای فرهنگی و اجتماعی و ... آنها را نیز بر طرف سازد.به هر روی در جهت کلا سیک کردن عناوین و مطالب نوین مطبوعات و کلا ف دادن این مطالب نوین و عناوین با روحیات و خلقیات مردم، نیاز اصولی به تهیه و تدوین طرح هایی جامع در قالب هایی متنوع احساس می شود و آنچه که در جامعه امروزه به نقش مطبوعات در فرهنگ مردم توجه و تامل می شود، اندکی باشد از بیش. چرا که باید فاصله مطبوعات را با مردم کم کنیم که این کار در گسترش هر چه بیشتر نام و آوای مطبوعات از یک طرف و ترقی و تعالی و ترویج فرهنگ مردم از سوی دیگر موثر خواهد بود. حاصل این که زبان مطبوعات زبانی عمومی و به فراخور فرهنگ و بینش فرهنگی و اجتماعی مردم به شمار میآید و این همخوانی بهترین نقطه قوت است چه این که بازتابی معتدل و معقول را برای بستر سازی فرهنگی به دنبال خواهد داشت و چون آموزش از معیارهای اصولی درجهت فرهنگ سازی جامعه به شمار میآید، باید توجه بیشتری به حوزه مطبوعات گردد چراکه مطبوعات می توانند در قالب آموزش حضوری جلوه کنند و فرق آن با دیگر رسانه ها در این است که خدمت رسانی و آگاهی لا زم و مثمن آن به روز بوده و به شکل مستقیم نیز به دست خواننده می رسد، به نحوی که دردیگر رسانه ها بدین صورت نیست، چون خواسته های خواننده به صورت روزانه تامین نمی شود، اما مطبوعات علا وه بر تامین خواسته ها به صورت روزانه، در دسترس خواننده نیز قرار دارد.به همین دلا یل است که می توان گفت مطبوعات تاثیر مهمی در بهبود فرهنگ جامعه ایفا می کنند و بدین جهت با افزایش حمایت های لا زم از آنها می توان این تاثیرگذاری مثبت را افزایش داد.

نویسنده : عابدین پاپی