التهاب زانو در دوندگان

این آسیب شایع با درد در قسمت تحتانی کشکک و در محل اتصال به تاندون ایجاد می شود. اصطلاح پزشکی آن التهاب تاندون زیر کشککی است. درمان، مشابه سایر آسیب های ناشی از استعمال مفرط عضو …

این آسیب شایع با درد در قسمت تحتانی کشکک و در محل اتصال به تاندون ایجاد می شود. اصطلاح پزشکی آن التهاب تاندون زیر کشککی است. درمان، مشابه سایر آسیب های ناشی از استعمال مفرط عضو بوده، ولی روی تقویت عضله چهار سر رانی تأکید بیشتری می شود.

محل شکستگی تنشی

در کل، استخوان تیبیا ( درشت نی ) در بیش از ۳۰ درصد موارد در دوندگان درگیر می شود. لته محل صدمه وابسته به نوع رشته ورزشی فرق می کند، مثلا در دوندگان مسافت طولانی تیبیا شایع ترین محل است، در حالی که در دوندگان دو های سرعت و دوهای با مانع، شکستگی تنشی در استخوانهای متاتارس شایعتر می باشد.

التهاب فاشیای کف پایی شایع ترین نوع آسیب در این قسمت از اندام تحتانی است در این حالت، درد تدریجی در قوس کفل پایی آغاز می شود. بیمار هر روز صبح و بلافاصله پس از برخاستن از خواب و برداشتن چند قدم درد بسیار شدیدی را احساس می کند. کلا وجود این فاشیا برای حفظ قوس طولی کف پا لازم است . استرس های مکرری که به این فاشیا و در حین دویدن وارد می شود. موجب التهاب، آسیب بافت و درد خواهد شد.

برای درمان، علاوه بر مواردی که در تمام آسیب های ناشی از استفاده مفرط عضو به کار گرفته می شود، ماساژ و کشش بسیار مؤثر است . در حین خواب می توان از آتل خلفی استفاده کرد که مانع جمع شدن فاشیای کف پایی می شود . درصورت عدم پاسخ دبه درمان، تزریق استرویید یا جراحی بنابر صلاحدید پزشک انجام خواهد شد.